Informatie over het halen van je rijbewijs

Om je rijbewijs te halen moet je zowel het theorie-examen als praktijkexamen afleggen. Deze examens worden afgelegd bij het CBR. Hieronder staat aangegeven wat de examens inhouden en hoe je ervoor moet inschrijven

...
Theorie examen

De theorie-examen bij het CBR bestaat uit drie onderdelen. Om te slagen voor het examen moet je voor elk van de onderdelen niet meer dan de vastgestelde maximum aantal fouten halen. De drie onderdelen zijn:

- Gevaarherkenning:
Hierbij krijg je 25 vragen die gaan over het herkennen van gevaar en wat je moet doen in een bepaalde situatie. Per vraag krijg je 8 seconden en je hebt telkens maar drie antwoordmogelijkheden. Namelijk remmen, gas los of niets doen. Je mag 12 fouten halen in deze onderdeel, wat dus betekent dat je minstens 13 goed moet hebben.
- Kennis:
Bij dit onderdeel krijg je maar 12 vragen die je test op je kennis van de feiten en regels. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersborden. Bij dit onderdeel mag je maar twee fouten halen. Je moet hier dus minstens 10 vragen goed beantwoorden. Voor dit onderdeel krijg je ongeveer 8 minuten.
- Inzicht:
Dit is het laatste onderdeel van het examen. Je krijgt 28 vragen die je in ongeveer 16 minuten moet beantwoorden. Je moet bij dit onderdeel minimaal 25 vragen goed beantwoorden. Je mag dus maximaal 3 fouten behalen.

Voor meer informatie over het theorie-examen klik hier

...
Praktijkexamen

Het praktijkexamen gaat volgens een aantal stappen:

- Eerst maak je kennis met je examinator en er worden een aantal zaken besproken met hem of haar. Daarna worden je ogen getest. Hierbij wordt gevraagd een kenteken van een stilstaand auto op ongeveer 25 meter af te lezen. Ook krijg je wat vragen over de auto. Een voorbeeld van de vragen die een examinator zou kunnen stellen is de betekenis van een lampje dat brandt op de dashboard.

- Vervolgens begint de examenrit. Deze duurt 35 minuten. De rit zelf bestaat overigens ook uit meerdere delen. Bij het eerste deel volg je de aanwijzingen van de examinator op. Bij het tweede gedeelte rijd je zelfstandig naar een bestemming. Dit doe je met behulp van een navigatiesysteem. Gedurende de rit let de examinator ondermeer op het kijkgedrag, voertuigbeheersing en of je veilig rijdt.

- Na afloop van je rit krijg je de uitslag te horen.

Voor meer informatie over het praktijkexamen klik hier